27 Лаҵара 2024

АԤСНЫ АҲӘЫНҬҚАРРА, ақ. ГӘДОУҬА, Афырхацәа рымҩаду,34

АИМАДАРАҚӘА

АԤСНЫ АҲӘЫНҬҚАРРА,
ақ. Гәдоуҭа, Афырхацәа рымҩаду,34

Аҭелқәа:
Адкыларҭа: +7(840)2457049
Аҳасабеилыргарҭа: +7(840)2457048 
Азанааҭуаҩ хадацәа: +7(840)2457047 
Ашколқәранӡатәи ааӡара аҟәша: +7(840)2457210
Е-mail: otdobr.gud@yandex.ru

Ахыҵхырҭақәа рархив

« Лаҵара 2024 »
Ашәахьа Аҩаша Ахаша Аҧшьаша Ахәаша Асаб Амҽ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

АХӘЫҶБАҲЧА №1 "АМРА"

АХӘЫҶБАҲЧА №1 "АМРА"

АҬЫӠҬЫԤ: ақ. Гәдоуҭа, Гарцкиа имҩа, 50

АИҲАБЫ: Ҭаркьыл Бела Иван-иԥҳа

АХӘЫҶБАҲЧА №2 "АБЫРЛАШ"

АХӘЫҶБАҲЧА №2 "АБЫРЛАШ"

АҬЫӠҬЫԤ: ақ. Гәдоуҭа, Лакрба имҩа, 19

АИҲАБЫ: Ҵәеиба Гәында Константин-иԥҳа

АХӘЫҶБАҲЧА №3 "АЛАШАРБАГА"

АХӘЫҶБАҲЧА №3 "АЛАШАРБАГА"

АҬЫӠҬЫԤ: ақ. Гәдоуҭа, Чачба имҩа, 47

АИҲАБЫ: Кәарчиа Марина Саҭбеи-иԥҳа

АХӘЫҶБАҲЧА №4 "НАРҬ"

АХӘЫҶБАҲЧА №4 "НАРҬ"

АҬЫӠҬЫԤ: ақ. Гәдоуҭа, Гагарин имҩа, 24

АИҲАБЫ: Чачибаиа Гәында Дмитри-иԥҳа

АХӘЫҶБАҲЧА №5 "КӘЫБРЫЦ"

АХӘЫҶБАҲЧА №5 "КӘЫБРЫЦ"

АҬЫӠҬЫԤ: ақ. Гәдоуҭа, Нарҭаа рымҩа, 125

АИҲАБЫ: Шамба Роза Павел-иԥҳа

АФОНҾЫЦТӘИ АХӘЫҶБАҲЧА "АЛАШАРА"

АФОНҾЫЦТӘИ АХӘЫҶБАҲЧА "АЛАШАРА"

АҬЫӠҬЫԤ: ақ. Афонҿыц, В. Г. Арӡынба имҩа, 12

АИҲАБЫ: Лакоба Гәында Аркади-иԥҳа

© 2020 Гәдоуҭа араион Ахадара Аҵара аҟәша. Официальный сайт. При копировании материалов ссылка на источник обязательна.

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me